“ก่อนแสงแรกแห่งรุ่งอรุณ The Musical”

#ละครเวที34ปีมทส.เพื่อ #กองทุนโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่องราววุ่น ๆ ของวัยรุ่นตกสวรรค์
ที่ต้องมาปฏิบัติภารกิจสานฝันของสาวน้อยบนโลกมนุษย์ให้เป็นจริง
ก่อนแสงแรกแห่งอรุณ ในคืนสุดท้ายของฤดูฝน
แต่ภารกิจนั้นไม่ง่ายเลย เมื่อต้องฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการ
ชมรมศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดละครเวที เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2567
#ก่อนแสงแรกแห่งรุ่งอรุณTheMusical
ณ ห้องวิทยพัฒน์ อาคารเรียนรวม 1
รอบการแสดง 2 รอบ 14.00 น. และ 19.00 น.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top