“สงกรานต์หรรษา ผ้าขาวม้าม่วนชื่น”

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) โดย องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมสืบสานประเพณีไทย จัดงาน “สงกรานต์หรรษา ผ้าขาวม้าม่วนชื่น”

ภาคเช้ามีพิธีทำบุญตักบาตรและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ในภาคค่ำมีการประกวด “ขบวนพาเหรด” แต่งกายด้วยชุดพาแลงหรือชุดที่นำเอาผ้าขาวม้ามาประยุกต์ใช้
และการประกวดเทพีสงกรานต์ “หลานย่าโมคนโก้” เสริมสร้างความเป็นสงกรานต์ที่ร่วมสมัย
อนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างสร้างสรรค์ โดยมี นักศึกษา บุคลากร มทส. และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงาน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2567 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม มทส.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top