ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัล

งานพัฒนานักศึกษา ขอความอนุเคราะห์สำนักวิชาต่างๆ ส่งรายชื่อนักศึกษาที่ได่้รับรางวัล ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
เพื่อบันทึกลงระบบประเมินทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งนักศึกษาสามารถพิมพ์ทรานสคริปต์กิจกรรม ที่มีข้อมูลกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เข้าร่วม รวมถึงรางวัลที่ได้รับตลอดการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ข้อมูลที่ต้องเตรียม (กรุณาเตรียมข้อมูลเป็นไฟล์ Excel)
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวอย่างได้ที่นี่ >> ไฟล์ตัวอย่างข้อมูล
1. รหัสนักศึกษา
2. ชื่อกิจกรรม
3. ชื่อรางวัลที่ได้รับ
4. ปีการศึกษาที่ได้รับรางวัล
5. ภาคการศึกษาที่ได้รับรางวัล
6. รูปภาพประกอบ 2-5 ภาพ (ขอความอนุเคราะห์อัพโหลดรูปแยกในฟอร์มออนไลน์)

อัพโหลดข้อมูลนักศึกษาที่ได้รับรางวัลได้ที่นี่ >> ฟอร์มออนไลน์สำหรับอัพโหลดข้อมูล (จำเป็นต้องล็อกอินด้วย Microsoft Account)

Scroll to Top