รายงานประจำปี ประจำปี 2565 (Annual Report 2022) ประจำส่วนกิจการนักศึกษา


ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอประชาสัมพันธ์” รายงานประจำปี ประจำปี 2565 (Annual Report 2022) ประจำส่วนกิจการนักศึกษา ” โดยสามารถแสกน 📲 QR CODE หรือ เข้าชมผ่านทาง🌐 Link : https://dsa.sut.ac.th/ebook/annual_report_dsa_2565—————————–#DSA #SUT #AnnualReport

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top