ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษษ บุคลากร และประชาคม มทส. ” ร่วมพิธีถวายกำลังใจและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top