ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ด้วยรักและอาลัยยิ่ง
ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ อธิการบดีผู้ก่อตั้งและนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมของ “พ่อใหญ่” นักการศึกษาผู้เป็นต้นแบบอันดีงามและมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่ต่อวงการอุดมศึกษาของไทย

คณะผู้บริหาร และบุคลากร ส่วนกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top