#งานวินัยนักศึกษาและการทหาร การตรวจเลือกทหารกองเกิน

“กองทัพบก” เปิดรับสมัครคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2567

** ไม่จำกัดวุฒิ เลือกลงหน่วยได้ตามความสมัครใจ **

คุณสมบัติของผู้สมัคร1. ทหารกองเกินที่มีอายุ 18 – 20 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดปี พ.ศ. 2547 – 2549)
2. ทหารกองเกินที่มีอายุ 22 – 29 ปีบริบูรณ์ ในปี พ.ศ. 2567 (เกิดในปี พ.ศ. 2538 – 2545)ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว แต่ไม่ถูกเข้าเป็นทหารกองประจำการ3. ขนาดรอบตัว ตั้งแต่ 76 ซม. ขึ้นไป ในเวลาหายใจออก มีส่วนสูง 146 ซม.ขึ้นไปสมัครด้วยตนเองผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เว็บไซต์ https://rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเอง ณ หน่วยสัสดีใกล้บ้านท่าน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

C L i C K รายละเอียด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top