#งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ขอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ วินัยจราจรสวมหมวกกันน็อค 100% ประจำปี 3/2566

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี # ขอรณรงค์ ให้นักศึกษา , บุคลากร มทส. รวามถึงบุคคลภายนอก ที่ ขับขี่รถจักรยานยนต์ ผ่านเข้าออก ช่วยกัน สวมหมวกกันน๊อค ด้วยทุกครั้งรายละเอียด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top