#งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ประชุมวิชาการฟ้าใส มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ (ไม่เอา บุหรี่ และ บุหรี่ไฟฟ้า )


https://www.7-11starnews1.com/56849


L i N K งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

#เดย์ไทม์นิวส์ออนไลน์
บุหรี่ทำคนไทยเสียชีวิตก่อนวัยกว่าปีละ 7 หมื่นคน “หมอชลน่าน” หนุน เครือข่ายฯร่วมสร้างสังคมไทยปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า
https://www.daytimenewsonline.com/30015

กิจกรรมในวัน จันทร์ที่ 19 และวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 งานวินัยนักศึกษาและการทหาร ได้จัดส่ง ร้อยเอกนพดลวันเปลี่ยนสี เข้าร่วมประชุม มหกรรม วิชาการฟ้าใส สถาบันอุดมศึกษาปลอด บุรีประจำปี 2567 ลงวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคาร เฉลิมพระเกียรติพระบารมี 50 ปี ซอยศูนย์วิจัยกรุงเทพมหานคร
โดยได้รับเกียรติ

รศ. ดร.อติชาต วงศ์กอบลาภ


รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

โดย ได้เป็นวิทยากรร่วมบรรยาย กิจกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีปลอดบุหรี่ ในการประชุมครั้งนี้ ด้วยความรู้ที่ได้ ในครั้งนี้ จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ จะได้นำไปพัฒนา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าต่อไปในอนาคต

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top