กำหนดการหอพักนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

การลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชมหอพักนักศึกษา
🎈🎈ข่าวดี หอพักนักศึกษา มทส.เปิดหอพักให้นักศึกษาปี 1 เข้าเยี่ยมชมหอพัก เพื่อเป็นตัวช่วยในการตัดสินใจเลือกหอในภาค1/66
🎈หอพักหญิงเปิดให้เยี่ยมชมหอพักสุรนิเวศ 1,5,16 และ 18
🎈หอพักชายเปิดให้เยี่ยมชมหอพักสุรนิเวศ 11 และ 13
ในวันที่ 20-21 พ.ค. 66
รอบเช้า เวลา 09.30 น.
รอบบ่าย เวลา 13.30 น.

** นัดหมายขึ้นรถนำชมที่ลานศิลปวัฒนธรรม ตามวันเวลาที่ลงทะเบียนไว้
https://goo.gl/maps/W9U8En4iByJwjHAG9
ผู้สนใจลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าเยี่ยมชมได้ตั้งแต่วันที่ 8-17 พ.ค. 66
https://forms.gle/MjCN7j87F9GGTwxV7
สอบถามเพิ่มเติม โทร.044-225170

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top