ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” การสื่อสารอย่างไรให้เป็นต่อและผู้ประกอบการใหม่” (Pro Action Dealing Communication and Entrepreneurship)

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปี เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ” การสื่อสารอย่างไรให้เป็นต่อและผู้ประกอบการใหม่” (Pro Action Dealing Communication and Entrepreneurship) 

วันที่ 22 เมษายน 2566 เวลา 07.45 – 16.30 น.

โดยสามารถลงทะเบียนการเข้าอบรม ได้ที่ คิวอาร์โค้ด

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นางปุณยวีร์ ดวงสุขสุริยะ 

งานแนะแนวและพัฒนานักศึกษา โทร. 044223120

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top