งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มุ่งมั่นและตั้งใจเข้าสู่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015

/*! elementor – v3.11.5 – 14-03-2023 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

/*! elementor – v3.11.5 – 14-03-2023 */
.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title[class*=elementor-size-]>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px}

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. (Section For Alumni Engagement) สังกัด ส่วนกิจการนักศึกษา มทส. ( Division of Student Affairs )
มุ่งมั่นและตั้งใจเข้าสู่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มทส. (Section For Alumni Engagement) สังกัด ส่วนกิจการนักศึกษา มทส. ( Division of Student Affairs ) มุ่งมั่นและตั้งใจเข้าสู่ ระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015 โดยยึดหลัก ตามนโนบายคุณภาพ ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี “ มุ่งมั่นพัฒนางาน สู่บริการแห่งคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top