หน้าแรกงานวินัยนักศึกษาและการทหารงานทุนการศึกษางานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมงานพัฒนานักศึกษา

งานบริหารและการจัดการทั่วไปงานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษางานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

นักศึกษามีปัญหา?
มาหาเรา
ส่วนกิจการนักศึกษา

เราช่วยได้!

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร
ข่าวเด่น
งานทุนการศึกษา
งานวินัยนักศึกษาและการทหาร
งานพัฒนานักศึกษา
งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ
งานศิษย์เก่าสัมพันธ์
งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา
งานบริหารและการจัดการทั่วไป
Newsletter
ข่าวสาร

ข่าวเด่น


ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ขอเชิญชวนนักศึกษษ บุคลากร และประชาคม มทส. ” ร่วมพิธีถวายกำลังใจและลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

15/02/2024

งานทุนการศึกษา

งานวินัยนักศึกษาและการทหาร

งานพัฒนานักศึกษา

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม


ส่วนกิจการนักศึกษา ขอแสดงความยินดี กับ นางอมรรัตน์ วงศ์สรรค์ และ นายทวีวงศ์ วีระนาคินทร์ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร “ ผู้ทําคุณประโยชน์และ เผยแพร่ วิชาการดีเด่น ต่อเด็กและเยาวชน ”

21/09/2023

งานบริการนักศึกษาหอพักและช่วยเหลือนักศึกษาพิการ

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์

งานส่งเสริมสุขภาวะและให้คำปรึกษานักศึกษา

งานบริหารและการจัดการทั่วไป

Newsletter

นักศึกษาปัจจุบัน

ศิษย์เก่า

ข้อเสอนแนะ / ร้องเรียน

ข้อมูล / สารสนเทศ

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

01
02
03
04
05
06
07
08

รางวัลนักศึกษา

สาระน่ารู้

ระบบประเมินทักษะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21


คู่มือนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567


ระบบสารสนเทศเพื่อการดูแลสุขภาพใจ

Scroll to Top