มาแล้วจ้า!!..การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2567

📣มาแล้วจ้า!!📌การรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประจำปีการศึกษา 2567(ขอให้ นศ.อ่านทำความเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดด้วยนะ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันรายงานตัว)———————————✅สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนเข้ารายงานตัว‼️1. บัตรนักศึกษา2. บัตรประชาชน3. ปากกา4. โทรศัพท์5. เอกสารการคัดกรอง จำนวน 3 แผ่น จากการประเมินออนไลน์ ระบบคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพกายและใจ (กรอกข้อมูล สั่งพิมพ์และนำมาเอกสารมาในวันรายงานตัว) >> link: https://app.suth.go.th6. รูปหน้าจอ ผลการทำแบบประเมินแล้วเสร็จ ระบบ SUT Student 21st Skills >> link: https://sut21skill.sut.ac.th/————————————————————————–💬 นักศึกษาใหม่ B67 ทุกคน ต้องทำแบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 ออนไลน์พร้อมบันทึกหน้าจอ มาก่อน และนำผลการคัดกรองสุขภาพกายและใจที่ทำออนไลน์แล้วพิมพ์ผล 3 หน้ามาในวันตรวจสุขภาพ🗓 วันที่ 29 มิถุนายน 2567 / สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์🗓 วันที่ 30 มิถุนายน 2567 / สำนักวิชาอื่นๆ⏰เวลา 08.30 – 16.30 น.🚗ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มทส.🚗Location: https://bit.ly/3PNUPnx?r=qr⭕️นักศึกษา หอนอก มทส. ต้องเข้ามารายงานตัว ตรวจสุขภาพ ตามวันเวลา สถานที่ ที่กำหนด⭕️นักศึกษา หอพักใน มทส. สามารถเลือกตรวจสุขภาพ ก่อนหรือหลัง รายงานตัวเข้าหอพัก แต่ ต้องมาตรวจสุขภาพ ตามวันเวลา สถานที่ ที่กำหนด————————————————————————–🔴ทำแบบประเมินได้จากที่บ้าน‼️ ก่อนเข้ารายงานตัวเพื่อความสะดวกและรวดเร็วของนักศึกษาในการรายงานตัว สามารถทำแบบคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพกายและใจ #อย่าลืม ‼️ ปริ้นเอกสาร 3 แผ่นจากระบบและนำมาในวันรายงานตัว✳️Link ระบบคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพกายและใจ >> https://app.suth.go.th >>✅รหัสเข้าระบบคัดกรอง >>✅ชื่อผู้ใช้: รหัสนักศึกษา✅รหัสผ่าน: รหัสนักศึกษา@sutเลขบัตรประชาชน 4 ตัวท้าย✳️Link ระบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 >> https://sut21skill.sut.ac.th✅รหัสเข้าระบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 >>✅ชื่อผู้ใช้: รหัสนักศึกษา✅รหัสผ่าน: เลขบัตรประชาชน13หลัก✳️คู่มือการใช้งานระบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 >> https://bit.ly/21stStudentManual✳️VDO แนะนำระบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21 >> https://youtu.be/ShS2fAbL6XM————————————————————————–📧หากมีปัญหาการใช้งานระบบประเมินทักษะในศตวรรษที่ 21โปรดส่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียด มาที่ E-mail : dsa.suranaree@gmail.com📧หากมีปัญหาการใช้งานระบบคัดกรองและประเมินปัจจัยเสี่ยงสุขภาพกายและใจโปรดส่ง รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล พร้อมรายละเอียด มาที่ E-mail : hpsuth2566@gmail.com————————————————————————-🧑‍💻สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่..ส่วนกิจการนักศึกษา🌐FB: ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี🌐Website: dsa.sut.ac.th☎️0-4422-3112 ,0-4422-3111

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top