ส่วนกิจการนักศึกษา ได้ผ่านการรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015 ต่อเนื่องปีที่ 2 พ.ศ.2567

ส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ได้ผ่านการรับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001: 2015

ต่อเนื่องปีที่ 2 พ.ศ.2567

 

(ระยะเวลาตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2566 ถึง 27 มิถุนายน 2569)

ครอบคลุมกระบวนงานให้บริการ 8 งาน

 

“มุ่งมั่นพัฒนางาน สู่บริการแห่งคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top