#รับสมัคร-รายงานตัว นักศึกษาวิชาทหาร ปี่ 2567

รับสมัคร – รายงานตัว

นักศึกษาวิชาทหาร 

ประจำปีการศึกษา 2567

นักศึกษา มทส.ชาย – หญิง ที่มีความต้องการเรียนวิชาทหาร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1,2,3,4 และ 5 ให้สแกนเข้าไลน์กลุ่มฯ เพื่อดูข้อมูล – รายละเอียด และเอกสารที่ต้องใช้ ในการสมัครเรียนวิชาทหาร (มีปัญหาข้อสังสัยให้สอบถามในไลน์กลุ่มฯ หรือ ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้ง).. มาเป็นครอบครัว “นศท.แสดทอง”ด้วยกันนะครับ .. 


รายละเอียด การรับสมัครและเอกสาร


Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top