กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา “ยุวพุทธิกวิสาขบูชา“

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา “ยุวพุทธิกวิสาขบูชา”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2567 ผศ. ดร. เกียรติศักดิ์ บัตรสูงเนิน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่งานพัฒนานักศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา
พร้อมด้วยนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา “ยุวพุทธิกวิสาขบูชา“
ณ วัดสุทธจินดาฯ จ. นครราชสีมา และนักศึกษา มทส. ยังร่วมทำจิตอาสาขนเก้าอี้และทำความสะอาดเพื่อรองรับแขกผู้มาร่วมงานเวียนเทียน

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top