โครงการ “ที่ว่าง ครั้งที่ 28” ชมรมดนตรีสากล

โครงการ “ที่ว่าง ครั้งที่ 28” 
รอบแสดงสด  ขอขอบคุณทั้ง 4 วง ( Friends , Seamoon , Happy , Buffalo Salesman )
วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ณ ลานศิลปวัฒนธรรม
จัดโดย ชมรมดนตรีสากล

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top