โครงการ “ปลูก เพาะ รักษ์” ชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มทส

โครงการ “ปลูก เพาะ รักษ์”
วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567
ณ ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาวัฒนธรรมไทย-จีน อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา

จัดโดยชมรมเศรษฐกิจพอเพียง มทส

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top