ค่าย ASA Repair School ครั้งที่ 3

ค่าย ASA Repair School ครั้งที่ 3
ณ โรงเรียนบ้านกุดไผ่ อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2567

จัดโดย ค่ายอาสาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top