เปิดลงทะเบียนจองเสื้อ จองโต๊ะ คืนสู่เหย้า “34 ปี สายใย น้องพี่ เลือดสีแสดทอง ศิษย์ มทส. สัมพันธ์”


ประชาสัมพันธ์กิจกรรม 📣📣

เปิดลงทะเบียนจองเสื้อ จองโต๊ะ
คืนสู่เหย้า “34 ปี สายใย น้องพี่ เลือดสีแสดทอง ศิษย์ มทส. สัมพันธ์”

วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567 ณ อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
SAT: 27 JUL 2024
เหมาเป็นโต๊ะจีน (นั่งได้ 8 คน) ราคา โต๊ะ ๆ ละ 4,000 บาท มาเดี่ยว 500 บาท

ลงทะเบียนด้านล่างนี้ได้เลย

💻 ระบบจองเสื้อ
https://forms.gle/GP8LKhdZ4oFwYay27
จองเสื้อเข้าร่วมกิจกรรม หรือไม่เข้าร่วมก็จองได้
💻 ระบบจองโต๊ะ
https://forms.gle/m5aVMPQtJnw4TpV77
เหมาเป็นโต๊ะจีน (นั่งได้ 8 คน) ราคา โต๊ะ ๆ ละ 4,000 บาท มาเดี่ยว 500 บาท

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top