กำหนดวันชำระค่าหอพัก ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ภาค 3/65

* English, please scroll down *

/*! elementor – v3.11.5 – 14-03-2023 */
.elementor-widget-image{text-align:center}.elementor-widget-image a{display:inline-block}.elementor-widget-image a img[src$=”.svg”]{width:48px}.elementor-widget-image img{vertical-align:middle;display:inline-block}

กำหนดการชำระค่าหอพัก ค่าน้ำประปา และค่าไฟฟ้า ภาค 3/2565
Payment’s schedule for Dorm Fee , Water and Electricity bill 3/2023

  • นักศึกษาปกติ   ชำระภายในวันที่ 6 เม.ย. 66
  • นักศึกษาทุน     ชำระภายในวันที่ 30 พ.ค. 66
  • Non-scholarship Students
    Pay within 6 April 2023
  • Scholarship Students
    Pay within 30 May 2023

นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระเงินได้ภายในเวลาที่กำหนด
สามารถทำเรื่องขอผ่อนผันได้ก่อนที่จะครบกำหนดเวลาชำระเงิน
(สามารถผ่อนผันได้จนถึงวันที่ 19 มิ.ย. 66)

ระบบหอพัก : http://misbase.sut.ac.th/dormitory/login.php

Student who could not complete the payment within date above, please submit online request for delaying those payment via Dorm System.
( Student can postpone the payment until 19 June 2023 )

Dorm online system : http://misbase.sut.ac.th/dormitory/login.php

หากพบปัญหาการเข้าใช้ระบบหอพัก หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่ปรึกษาหอพัก
If there is any problems, please contact your Dorm Counselor


@SUTdorm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top